Mooie stap richting groene werkvloer

Mooie stap richting groene werkvloer

Met Vitaal in het Groen stimuleert van Altena & de Jongh in samenwerking met Landschap Noord-Holland en een aantal andere partners de combinatie van bewegen en groen op de werkvloer. De samenwerking, vernieuwende activiteiten en groeiambitie van de organisaties zijn donderdag 25 oktober vastgelegd op een pledge van Alles is Gezondheid.
De pledge werd ondertekend tijdens een bijeenkomst waarin ‘De vitale werknemer anno 2025’ centraal stond.

Samen naar een gezonder werkend Nederland

Het team van Vitaal in het Groen streeft ernaar om van wandelingen in het groen en andere vitaliteitsdiensten een integraal onderdeel van de Nederlandse bedrijfscultuur te maken. Ook brengt het team de positieve invloed van een gezonde werkomgeving op de arbeidsmarkt onder de aandacht. Daarmee geeft Vitaal in het Groen een impuls aan het vitaliteitsbeleid op de werkvloer en creëert het een groter bewustzijn rond gezond werken. Piet Vessies van AWVN en Alles is Gezondheid  icht toe: “Wonen, zorg, onderwijs en werk zijn vier pijlers waarop onze samenleving rust. Het is van belang dat we samen kijken op welke wijze werk een bijdrage kan leveren aan een vitale samenleving.”

Alles is Gezondheid Pledge

Gezond is hip, maar nog geen common practice

Het belang van gezond werken wordt in Nederland steeds meer erkend, maar dat betekent nog niet dat hier in de praktijk naar gehandeld wordt. Werkgevers horen ergens het stemmetje achter in hun hoofd dat er iets moet veranderen, maar hoe dan, en wat precies? Hoe zorg je nu dat je werknemers meer gaan bewegen, en hoe integreer je groen in de werkomgeving?

Vitaal in het Groen stimuleert organisaties om stil te staan bij de vitaliteit van hun werknemers en er actief mee aan de slag te gaan. “Dit vereist een nieuwe kijk op gezondheid. Een gezonde werknemer is in staat zich aan te passen aan de context. Gezondheid is dus niet geen ziekte hebben,” benadrukt Pieter de Jongh, eigenaar van Altena & de Jongh en initiatiefnemer van Vitaal in het Groen.

Van Altena & de JonghLandschap Noord-Holland  n Annette Postma bundelen hun krachten en kennis om zo samen een impuls te geven aan bewegen en groen op de werkvloer. Piet Vessies spoorde de gasten van de bijeenkomst aan om de befaamde Alles is Gezondheid-stappenteller mee te nemen en deze aan een collega te geven, om samen letterlijk de eerste stappen richting gezonder werken. Want we moeten met z’n allen ‘aan de bak!’.